DE EN PL CZ | |

Zasto ovo radimo

Cilj ovog projekta je svest o efektima regionalnog umrežavanja.

Naš društveni život odvija se po regionima. Regioni se mogu podeliti na:

Svaki region se zasniva na prethodnom. Drugim rečima:

Ne pravimo nikakvu razliku izmedju privatnog i poslovnog.

Ekonomski ciklus se takodje zasniva na ovim regionima.

Pokušavamo da kupujemo, sve sto je moguće, u okolnim regionima. Bilo da je to hleb u lokalnoj pekari, lokalna benzinska pumpa, lokalna prodavnica, frizer u gradu, itd.

Verni sloganu - što je bliže moguće - uz ovakav stav ojačani su svi okolni regioni.

Na ovaj način obezbedjujemo adekvatan prosperitet u našim regionima - a time i za nas.

Naravno, nije sve moguće u zatvorenom okruženju. Zbog stvari koje nemožemo da nadjemo u blizini, moramo da proširimo region. Ali ovo isto treba da se dešava i u sledećem-susednom regionu.

Sa ovakvim pogledom na stvari, takodje je moguće kupiti robu po višim cenama u susednom regionu, nego na primer u jeftinoj on-line prodavnici. Samo ako regionalni ekonomski ciklus funkcioniše, mi cemo živeti u okruženju koje karakterišu prosperitet sigurnost i bezbednost.

U našem sektoru automatizacije, proizvode se proizvodi širom sveta. Misao o zatvorenom regionu (mesto/grad/zemlja) ovde je samo uslovno primenjiva zato što se naši proizvodi proizvode samo u ograničenom obimu u Austriji. Zbog toga proširujemo naš pristup na sledeci viši region - Evropu.

Sada smo spremni da ovo bez kompromisa primenimo u svom poslovanju.

Na kraju to koristi i nama samima - duboko smo uvereni!