DE EN CZ RS | |

Dlaczego to robimy

Celem niniejszego projektu jest budowanie świadomości dotyczącej efektów zbiorowego myślenia lokalnego.

Nasze całe życie społeczne rozgrywa się w kręgach lokalnych. Społeczności lokalne można podzielić na:

Każda większa społeczność bazuje na mniejszej. Mówi się:

I nie należy tu rozróżniać pomiędzy sferą prywatną i zawodową.

Również obrót gospodarczy bazuje na tych samych regionach.

Starajmy się kupować możliwie jak najwięcej produktów pochodzących z naszego regionu. Niech to będzie pieczywo w miejscowej piekarni, miejscowa stacja benzynowa, lokalny sklep spożywczy, fryzjer w danej miejscowości i tak dalej. Należy być wiernym zasadzie: „tak blisko jak to możliwe” – dzięki takiemu nastawieniu rosną w siłę wszystkie pobliskie regiony.

Zapewniamy w ten sposób odpowiedni poziom dobrobytu w naszych regionach – a co za tym idzie także swój własny.

Oczywiście nie wszystko jest dostępne w najbliższym otoczeniu. W przypadku rzeczy, których na miejscu nie dostaniemy, musimy rozszerzyć definicję regionu.
Ale to też należy uczynić mając na uwadze następny najbliższy region.

Taki sposób myślenia zachęca do zaopatrywania się w towary w najbliższym otoczeniu nawet po wyższej cenie niż na przykład w tanim sklepie internetowym.

Tylko wtedy będziemy żyć w otoczeniu charakteryzującym się dobrobytem. Dobrze funkcjonujący regionalny obrót gospodarczy jest gwarancją bezpiecznej przyszłości.

W naszej branży, jaką jest automatyka, produkty wytwarzane są na całym świecie.
Ideę ścisłej regionalności (gmina/miasto/województwo) można tu zastosować jedynie warunkowo, ponieważ nasze produkty są wytwarzane w Polsce tylko w ograniczonym zakresie.
Z tego powodu swoje teorie rozszerzamy na następny region w kolejności – na Europę.

W swojej działalności udaje się nam realizować to w sposób bezkompromisowy.

Na koniec wyjdzie to na dobre nam samym – jesteśmy o tym głęboko przekonani!